Masser af frugt til medarbejderne

Der er noget særligt over den duft, der kommer, når der skrælles en appelsin eller en mandarin, og den duft er nu blevet en del af vores hverdag på arbejdet. Ikke fordi de ansatte tager dem med hjemmefra, men fordi vi har fået en frugtordning, der er blevet en succes hos os alle sammen allerede fra første dag.

Jeg var i tvivl, men det var en god idé

Vi havde snakket meget om, at vi gerne ville sikre alle de ansatte et personalegode, der rent faktisk var noget, som de alle ville kunne få noget ud af. Vi snakkede meget frem og tilbage om, hvad det så skulle være, for alle har forskellige holdninger til, hvad der gør deres hverdag bedre.

Til sidst var der en, der foreslog, at vi skulle have en frugtordning. Jeg var rigtig meget i tvivl, for ville det være noget, som alle ville sætte pris på, eller ville de mene, at det var spildte penge, og frugten ville stå urørt hen.

Jeg sagde dog ja, for jeg syntes selv, det var en god idé. Jeg fandt også det firma, der skulle stå for vores levering af frugt. De havde nemlig en prøveordning, så vi kunne undersøge, om det var noget, der faldt i god jord hos medarbejderne, inden vi traf den endelige beslutning.

Det blev meget hurtigt en permanent ordning

Der gik ikke mange dage, før alle de positive tilbagemeldinger begyndte at komme fra de forskellige afdelinger. Al det, jeg havde troet om ordningen, kom til skamme, og der gik derfor ikke mange dage, før jeg meddelte både medarbejderne og firmaet, at vi var meget interesserede i at fortsætte med at få leveret frugt.

Det kommer nu fast to gange om ugen på faste tidspunkter, og det får ben at gå på. Det er en meget populær ordning, som vi bestemt fortsætter med.